(P10) 10 stk fra 1990

Pris: 75,00 NOK
fin stand

(P9) 8 stk fra 1991

Pris: 50,00 NOK
nb ett brev har noen skrukker

(P8) 10 stk fra 1992

Pris: 75,00 NOK
fin stand

(P7) 14 stk fra 1997

Pris: 100,00 NOK
fin stand

(P6) 6 stk fra 1993

Pris: 40,00 NOK
fin stand