Norske og utlandske

1969 Norden Frimerker

Pris: 155,00 NOK
fra alle de 5 Nordisk landene ubrukte fine merker

1956 Norden frimerker lott

Pris: 265,00 NOK
merker fra alle de 5 Nordisk landene ubrukte flotte merke

NK 192 1934 Ludvig Holberg 250 år 30øre

Pris: 35,00 NOK
ubrukt med rest av feste lapp bak

NK 191 1934 Ludvig Holberg 250 år 20øre

Pris: 280,00 NOK
ubrukt

NK 190 1934 Ludvig Holberg 250 år 15øre

Pris: 7,00 NOK
ubrukt med rest av feste lapp bak

NK 189 1934 Ludvig Holberg 250 år 10øre

Pris: 70,00 NOK
ubrukt

NK 188 1932 Bj. Bjørnson 100 år 30øre

Pris: 30,00 NOK
ubrukt

NK 187 1932 Bj. Bjørnson 100 år 20øre

Pris: 20,00 NOK
ubrukt med feste lapp bak og sprekker i lim/ujavn overflate i papiret

NK 186 1932 Bj. Bjørnson 100 år 15øre

Pris: 7,00 NOK
ubrukt

NK 185 1932 Bj. Bjørnson 100 år 10øre

Pris: 175,00 NOK
ubrukt men minus da lim har sprukket/ujavnt i papiret

NK 196 1935 Nansenkontoret for flykninger 30+10 ø

Pris: 70,00 NOK
ubrukt merke

NK 195 1935 Nansenkontoret for flykninger 20+10 ø

Pris: 50,00 NOK
ubrukt merke

NK 194 1935 Nansenkontoret for flykninger 15+10 ø

Pris: 70,00 NOK
ubrukt merke

NK 193 1935 Nansenkontoret for flykninger 10+10 ø

Pris: 55,00 NOK
ubrukt merke, med feste lapp bak

NK184 1931 Radiumshospitalet

Pris: 250,00 NOK
ubrukt men noe minus i overflaten (bølger i papiret)

NK546 Edvard Munch 1963 35 øre

Pris: 5,00 NOK
ubrukt med lim

NK545 Edvard munch 1963 25 øre

Pris: 5,00 NOK
ubrukt med lim

nk381 1949 Verdenspostforeningen 25 øre

Pris: 5,00 NOK
ubrukt med lim

nk 534 1963 FAO frihet fra sult 50øre

Pris: 5,00 NOK
ubrukt med lim

NK 535 1963 FAO frihet fra sult 90øre

Pris: 12,00 NOK
ubrukt med lim

NK 310 1942 Europeisk Postforening 30øre

Pris: 15,00 NOK
flott ubrukt merke

nk 309 1942 Europeisk Postforening 20øre

Pris: 15,00 NOK
ubrukt fint merke

Nk 325 1944 Norge 40 øre T.Grans Nordsjøflygning

Pris: 20,00 NOK
flott ubrukt merke

Nk 318 Frontkjemper Norge 20+30

Pris: 20,00 NOK
flott ubrukt merke

nk 321Landshjelpen 1943 Norge 40+10

Pris: 15,00 NOK
flott ubrukt merke

nk 320 Landshjelpen 1943 Norge 20+10

Pris: 15,00 NOK
ubrukt fint merke

nk 319 Landshjelpen 1943 Norge 10+10

Pris: 15,00 NOK
flott ubrukt merke

nk 323 Glem ikke de skadelidte Norge 15+10

Pris: 15,00 NOK
ubrukt fint merke

nk 307 1942 Norge 15øre J.H.Wessel

Pris: 10,00 NOK
ubrukt fint merke

nk 308 1942 Norge 20øre J.H.Wessel

Pris: 10,00 NOK
ubrukt fint merke

nk306 Rikstinget 1942 20+30

Pris: 20,00 NOK
ubrukt merke, nb se bilde en liten brett midt i bildet

nk 324 1944 Norge Hjelp De Skadelidte 20+10

Pris: 15,00 NOK
ubrukt fint merke

nk 322 1944 Norge Hjelp De Skadelidte 10+10

Pris: 15,00 NOK
ubrukt fint merke

Lott østen eldre merker

Pris: 5,00 NOK
se bilde alle under ett

Lott østen eldre merker militær++

Pris: 6,00 NOK
se bilde alle under ett

Lott Østen, flere dubletter

Pris: 7,00 NOK
se bilde alle under ett

Lott østen, mange merker

Pris: 12,00 NOK
se bilde alle under ett

Lott Østblokk Bulgaria....

Pris: 15,00 NOK
se bilde alle under ett

Lott Østblokk

Pris: 12,00 NOK
se bilde alle under ett

Lott Østblokk

Pris: 12,00 NOK
se bilde alle under ett

Lott eldre Østen

Pris: 15,00 NOK
se bilde alle under ett

NK 450 Internasj. Geofysisk år 1957

Pris: 7,00 NOK
ustemplet med lim

NK305 1942 30 øre Rikard Nordraak 100år

Pris: 13,00 NOK
ustemplet med lim

NK 219 1939 Turistmerke 30øre

Pris: 70,00 NOK
ustemplet med lim

NK 346 1946 Nasjonalhjelpen 15+10 øre

Pris: 6,00 NOK
ustemplet med lim

NK 348 1946 Nasjonalhjelpen 30+10 øre

Pris: 14,00 NOK
ustemplet og med lim

NK 844//FH 52 1979 Hefte Norsk Natur

Pris: 65,00 NOK
komplett hete med 10 merker

NK 345 Nasjonalhjelpen 10+10 øre1946

Pris: 5,00 NOK
ubrukt med lim

NK 347 Nasjonalhjelpen 20+10 øre 1946

Pris: 6,00 NOK
ubrukt med lim med en liten feste lapp bak

NK 235 Nasjonalhjelpen 20+10 øre 1940

Pris: 35,00 NOK
ubrukt med lim

NK 441 Kronprinsesse Marthas Minnefond 35+10 1956

Pris: 7,00 NOK
ubrukt med lim

NK 425 Norske frimerker 100 år 20 øre 1955

Pris: 3,00 NOK
ubrukt med lim

NK 469 Kong Olav V 1.- 1959

Pris: 9,00 NOK
ubrukt med lim

NK 225 Dronning Mauds hjelpefond 10+5 øre 1939

Pris: 6,00 NOK
ubrukt med lim og en liten feste lapp bak

NK 226Dronning Mauds hjelpefond 15+5 øre 1939

Pris: 6,00 NOK
ubrukt med lim og rest av feste lapp bak

NK 227 Dronning Mauds hjelpefond 20+5 øre 1939

Pris: 8,00 NOK
ubrukt med lim rest av feste lapp

NK 228 Dronning Mauds hjelpefond 30+5 øre 1939

Pris: 6,00 NOK
ubrukt med lim

NK 475 1959 Norges vel 100 år 45 øre

Pris: 3,00 NOK
ubrukt med lim bak

NK 393 1950/52 Kong Haakon VII 25 øre

Pris: 4,00 NOK
ubrukt med lim

NK 396 1950/52 Kong Haakon VII 30 øre

Pris: 4,00 NOK
ubrukt med lim

NK 3395 1950/52 Kong Haakon VII 30 øre

Pris: 50,00 NOK
ubrukt med lim

NK 398 1950/52 Kong Haakon VII 45 øre

Pris: 100,00 NOK
ubrukt med lim

NK 400 1950/52 Kong Haakon VII 55 øre

Pris: 12,00 NOK
ubrukt med lim

NK 401 1950/52 Kong Haakon VII 55 øre

Pris: 10,00 NOK
ubrukt med lim se bilde en tagg av

NK 403 1950/52 Kong Haakon VII 80 øre

Pris: 15,00 NOK
ubrukt med lim

NK 442 1956 Kronprinsesse Marthas minnefond 65+10ø

Pris: 25,00 NOK
ubrukt med lim bak

NK 368 1947 Postverket 300 år

Pris: 30,00 NOK
ubrukt med lim bak

NK 286 1941 40 øre V- uten vannmerk

Pris: 8,00 NOK
ubrukt med lim bak

NK 761 1975 1,40 Norsk kringkasting 50 år

Pris: 4,00 NOK
ubrukt med lim bak

NK 863 1980 1,25 Telefonene i Norge 100 år

Pris: 2,00 NOK
ubrukt med lim bak

NK 477 1959 45 øre Norges Landbrukshøgskole 100 år

Pris: 2,00 NOK
ubrukt med lim bak nb se bilde en knekk i papiret oppe til høyre

NK 622 1969 65 øre Norden II

Pris: 3,00 NOK
ubrukt med lim bak

Norge Julen 1920

Pris: 6,00 NOK
ubrukt med lim bak

NK 786 1977 Norden IV 1,40.-

Pris: 4,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

NK865- Norwex 80 1980 4.-

Pris: 5,00 NOK
ubrukt merke med lim bak del av 4 blokk

Nk 789 1977 Byggverk I 1,8.-

Pris: 3,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

Nk795 1977 Norsk kystskipsfrakt 1.-

Pris: 3,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

Nk796 1977 Norsk kystskipsfrakt 1,25.-

Pris: 4,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

Nk797 1977 Norsk kystskipsfrakt 1,30.-

Pris: 7,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

Nk798 1977 Norsk kystskipsfrakt 1,80.-

Pris: 6,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

NK 213 1937/38 Kong Haakon VII 1.-

Pris: 3,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

NK 215 1937/38 Kong Haakon VII 2.-

Pris: 10,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

NK 360 1947 Postverket 300 år 10 øre

Pris: 4,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

NK 361 1947 Postverket 300 år 10 øre

Pris: 10,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

NK 362 1947 Postverket 300 år 25 øre

Pris: 6,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

NK 364 1947 Postverket 300 år 40 øre

Pris: 30,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

T66 1945/47 Offentlig sak 2.-

Pris: 20,00 NOK
ubrukt med lim bak

T7 1926 Tjenestefrimerke 60 øre

Pris: 65,00 NOK
ubrukt merke med lim bak

Frimerke perm full av utlandske frimerker

Pris: 75,00 NOK
16 sider med merker